Polonia of Long Island oficjalny sponsor PSFCU

 

         26 sierpnia na balu Miss Polonia organizowanym przez Polonia of Long Island,Inc   wybrana została Miss Polonia Copiague 2015 oraz nominowany Marszałek Copiague 2015.

       

Tytuł Miss Polonia Copague 2015 zdobyła Elizabeth Zamajtys,

tytuł I-vice Miss Karolina Lochman (rownież tytuł Miss Publiczności),

tytuł II-vice Miss otrzymała Marta Turowska.

Pan Józef Wtorkowski został nominowany na Marszałka Copiague 2015.


,
 

Wybory Miss Polonia Copiague 2015

Pan Józef Wtorkowski Marszałek Copiague 2015

Miss Polonia Copague 2015 Elizabeth Zamajtys

Marszałek Copiague 2014 Bogdan Patalan I Miss Polonia  Copiague 2014 Marta Krajewska

W skład jury weszli: Elżbieta Popławska – przedstawicielka "Nowego Dziennika", oraz polonijni biznesmeni Radosław Czarnik i Andrzej Składanek,

Miss Polonia Copiague 2014 Marta Krajewska , II vice Miss Polonia Copiague 2015 Marta Turowska,  I -vice Miss – Karolina Lachman, Miss Polonia Copiague Elizabeth Zamajtys,  IV miejsce Agnieszka Kotarska.

I -vice Miss – Karolina Lachman, II vice Prezess PofLI Izabela Makarewicz Miss Polonia Copiague Elizabeth Zamajtys.

Malgorzata Wtorkowska, Krzysztof Wyorkowski ,Wielki Marszałek Parady Pułaskiego Artur Dybanowski ,MissPolonia Copiague 2015 Elizabeth Zamajtys

 Polonia of Long Island, Inc   
Polish Friends of Copiague 
314 Great Neck Road, Copiague, New York 11726 Tel.(631)-842-1953

      Podczas Gali odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów ufundowanych przez Poloni of Long Island. Za rok 2015 stypendia otrzymali:

-Caroline Rakus Wojciechowski, Harvard University - $2000,

  1. -Jakub Juszczyk, Stony Brook State University        - $1200,

  2. -Katarzyna Sroka , Pensylvania State University       - $1000,

  3. -Patrycja Pikura , Boston University                           - $700,

  4. -Anna Kondraciuk, Stony Brook State University       - $500.

  W imieniu The Assembly State of New York,  Supervisor Town of Babylon Rich Schaffer wręczył Prezesowi naszej organizaci Elżbiecie Sokołowskiej Dyplom Uznania za 22-letnia działalność charytatywną oraz popularyzacji polskiej kultury wśród Polonii i społecznosci amerykanskiej. W uroczystosci uczestniczyli również Deputy Supervisor, Councilman Antonio A. Martinez, Councilwoman Jacqueline A. Gordon oraz inni przedstawiciele władz Town of Babylon.

X-Gala 2016 więcej zdjęc

Marszałek Copiague 2016


*Rules for Miss Polonia Contestants:

   1.  Applicants must be 17-25 years old, of Polish decent, and unmarried.

        Kandydatki muszą być między 17-25 rokiem życia, polskiego pochodzenia i niezamężne.

   2.  Formal attire is required (prom dress, cocktail length dress, etc.) and outfit of choice.

        Obowiązuje suknia wieczorowa i strój dowolny.

   3.  Application must be filled out in English and Polish.

        Aplikacja musi być wypełniona po polsku i angielsku.

   4.  Applicants must be present at the Rehearsal that will be held during the week of August 14 - 20, 2016.

        Kandydatki muszą uczestniczyć w próbie zorganizowanej przed wyborami w dniach 14 -20 sierpnia, 2016 r.

   5.  Winner of the Miss Polonia of Copiague must be available for the Pulaski Day Parade on October 2, 2016,

        General Pulaski Memorial Parade Banquet on 24, September 2016, Gala Polonia Of Long Island on 11,

        February 2017, and Polish Day, June 2017 in Copiague.

        Zwyciężczyni będzie musiała wziąć udział w Paradzie Pułaskiego 2-go października, 2016, w Balu Parady

        Pulaskiego 24-go września 2016, Gali Polonii Of Long Island 11 -go lutego 2017 oraz w Dniu Polskim

        w czerwcu 2017 w Copiague.


   Pageant to be held on: Saturday, August 20, 2016 at 7:30pm – 12:30am.

   Wybory odbędą się w sobote, 20 sierpnia 2016 r. w godzinach 7:30pm – 12:30am.


                                       *Application should be sent by August 13, 2016 to above address.

                                       Aplikacja należy przesłać do 13 sierpnia, 2016 r. na powyższy adres.


                                                        Po dodatkowe informacje proszę dzwonić: 

                              Elzbieta Sokołowski (917) 742-8195 lub Izabela Makarewicz (631) 960-6133

Polonia of Long Island informuje, że rozpoczęlismy przyjmowanie zgłoszeń kandydatek do tytułu 
Miss Polonia Copiague 2016


Wybory Marszałka Copiague 2016Komisja  Nominacyjna Polonii of Long Island, Inc. informuje że, rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń  kandydatów na Marszałka Copiague 2016


Termin zgłasznia kandydatów upływa z dniem 22-go lipca 2016.


-Kandydatem lub kandydatką na Marszalka powinna być osoba polskiego pochodzenia, zasłużona dla  lokalnej Polonii.


-Propozycje na  kandydatów muszą być pisemne i powinny zawierać następujące informacje :


       - Imię i nazwisko kandydata;

       - Informacje na temat kandydata  dotyczące historii  jego pracy w organizacjach społecznych, pełnionych w nich funkcjach, innej działalności na rzecz Polonii, osiągnięcia w pracy zawodowej itp;

       - Krótkie uzasadnienie propozycji;

         - Oraz imię, nazwisko osoby lub nazwa organizacji zgłaszającej, numer telefonu lub email.


-Zgłoszenia mogą być doręczone osobiście do Przewodniczącego Komisji Nominacyjnej pana. Henryka Filipkowskiego, pocztą lub e-mailem na niżej podane adresy.


hfilipkowski@yahoo.com,lub adres pocztowy:  Polonia of Long Island, PO Box 531, Copiague 11726


-Zgłoszenia mogą składać organizacje lub pojedyncze osoby.


-Komisja Nominacyjna rozpatrzy zgłoszenia pod względem formalnym,a następnie w tajnym głosowanu wyłoni Marszałka Copiague 2016.