Polonia of Long Island, Inc  
Polish Friends of Copiague 
314 Great Neck Road, Copiague, New York 11726 Tel.(631)-842-1953
Biuletyn PFofCBiuletyn_PFofC.htmlBiuletyn_PFofC.htmlshapeimage_4_link_0
Zarzad PFofCZarzad_Pof_LI.htmlZarzad_Pof_LI.htmlshapeimage_5_link_0
Programy PFofCProgramy_PFofC.htmlProgramy_PFofC.htmlshapeimage_6_link_0
Aktualnoscishapeimage_7_link_0
Wydarzenia WYDARZENIA/WYDARZENIA.htmlWYDARZENIA/WYDARZENIA.htmlshapeimage_8_link_0
E-mailE-mail.htmlE-mail.htmlshapeimage_9_link_0
 
              Polonia of Long Island oficjalny sponsor PSFCU

 
Marszałkowie Copiague Marszaek_Copiague_2014.html
Miss Polonia Copiague Miss_Polonia_Copiague_2008_-_2013.html
Program_stypendialny.html
Komisja Stypendialna Polonia of Long Island informuje, że przyznała za rok 2014 
dwa stypendia w wysokosci $1200 i $1000. 
Wkrótce Komisja Stypendialna wznowi pracę i poinformuje o warunkach i wymogach ubiegania się o stypendium Polonii of Long Island na rok 2015 Program_stypendialny.html
Kalendarz wydarzen 2015Kalendarz_Wydarzen.html
Wybory Miss Polonia 22-08-2015


Polonia of Long Island, Inc informuje, że rozpoczęlismy przyjmowanie zgłoszeń kandydatek do tytułu Miss Polonia Copiague 2015Miss_Polonia_Copiague_2008_-_2013.html
Wybory Marszałka Copiague 2015


Komisja Nominacyjna Polonii of Long Island, Inc. informuje że, rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na Marszałka Copiague 2014

Termin zgłasznia kandydatów upływa z dniem 15-go lipca 2015.

-Kandydatem lub kandydatką na Marszalka powinna być osoba polskiego pochodzenia, zasłużona dla lokalnej Polonii. 

-Propozycje na kandydatów muszą być pisemne i powinny zawierać następujące informacje :

    - Imię i nazwisko kandydata;
    - Informacje na temat kandydata dotyczące historii jego pracy w organizacjach społecznych, pełnionych w nich funkcjach, innej działalności na rzecz Polonii, osiągnięcia w pracy zawodowej itp;
    - Krótkie uzasadnienie propozycji; 
     - Oraz imię, nazwisko osoby lub nazwa organizacji zgłaszającej, numer telefonu lub email.

-Zgłoszenia mogą być doręczone osobiście do Przewodniczącej Komisji Nominacyjnej p. Jolanty Sygnarowicz, pocztą lub e-mailem na niżej podane adresy. 
 
 Jolka7777@hotmail.com ,lub adres pocztowy: Polonia of Long Island, PO Box 531, Copiague 11728

-Zgłoszenia mogą składać organizacje lub pojedyncze osoby.

-Komisja Nominacyjna rozpatrzy zgłoszenia pod względem formalnym,a następnie w tajnym głosowanu wyłoni Marszałka Copiague 2015.mailto:Jolka7777@hotmail.comMarszaek_Copiague_2014.htmlshapeimage_16_link_0