Warunki udziału w konkursie:


1. Applicants must be 17-25 years old, of Polish decent, and unmarried.

   Kandydatki muszą być między 17-25 rokiem życia i muszą być panienkami polskiego pochodzenia.

2. Formal attire is required (prom dress, cocktail length dress, etc.) and outfit of choice.

Obowiązuje suknia wieczorowa i strój dowolny.

3. Application must be filled out in English and Polish. Aplikacja musi być wypełniona po Polsku i Angielsku.

4. Applicants must be present at the Rehearsal that will be held during the week of August 22 - 28, 2014.

   Kandydatki muszą uczestniczyć w próbie zorganizowanej przed wyborami w dniach 22 -28 czerwca, 2014 r.

5. Winner of the Miss Polonia of Copiague must be available for the Pulaski Day Parade on October 6, 2014.

   Zwyciężczyni będzie musiała wziąć udział w Paradzie Pułaskiego 6 t-go października, 2012 r.

Pageant to be held on: Saturday, June 28, 2014 at 7:30pm – 12:30am.

Wybory odbędą się w sobote, 28 czerwca 2014 r. w godzinach 7:30pm – 12:30am.

*Application should be sent by June 15, 2014 to above address.

(Aplikacja należy przesłać do 15 czerwca, 2014 r. na powyższy adres.)

Wybory Miss Polonia 2014

Polonia of Long Island informuje, że rozpoczęlismy przyjmowanie zgłoszeń kandydatek do tytułu 
Miss Polonia Copiague 2014
Wybory Miss Polonia 
20 -06-2014  

Polonia of Long Island, Inc informuje, że rozpoczęlismy przyjmowanie zgłoszeń kandydatek do tytułu 
Miss Polonia Copiague 2014

 Polonia of Long Island, Inc   
Polish Friends of Copiague 
314 Great Neck Road, Copiague, New York 11726 Tel.(631)-842-1953