Prosimy o wsparcie naszej misji i działań

DONATE Wszystkie darowizny dla naszej organizacji można odpisać od podatku na podstawie IRS Code 501(c)(3)

Zapisz się na newsletter


NASZA HISTORIA

Nasza historia:

26 lipca 1994 - z inicjatywy grupy Polaków w Copiague: Mikuckich, Zimnochów, Składanków, rodziny Karwowskich, Joli Lipski, Jana Makarewicza oraz ks. Romana Karpiela powstaje organizacja “Polish Friends of Copiague”.

Październik 1998 - reorganizacja i nowe wybory do zarządu w skład którego weszły: prezes - Jolanta Lipski, vc-prezes Elżbieta Obrycki, Grażyna Rusiecka - skarbnik i Kazimierz Nietupski - sekretarz. W tym czasie zwiększa się działalność charytatywna organizacji, kulturalno-rozrywkowa, organizowanie wycieczek m.in. do polskiej Częstochowy, do Atlantic City, uczestnictwo w Paradzie Pułaskiego. Organizacja sprawuje patronat nad polską szkołą w Copiague. Zostaje również zorganizowany Polski Dzień w Copiague. Rozpoczynają się spotkania informacyjne imigracyjno-socjalne. Dwuletnia kadencja prezes Jolanty Lipski zostaje przedłużona.

2000-2002 - na kolejne dwa owocne w działania lata pani prezes pomagają: Grażyna Rusiecka - vc prezes, Jolanta Sygnarowicz - drugi vc prezes, Anna Siemion - skarbnik i Beata Szczech - sekretarz. Nowe działania organizacji to przyznawanie pomocy studentom w postaci stypendiów.

Listopad 2002 - kolejne wybory i zmiany w zarządzie: prezesem zostaje Grażyna Rusiecka, zastępcą - Jola Lipski, drugim zastępcą - Jolanta Sygnarowicz, skarbnikiem - Anna Siemion i sekretarzem - Beata Szczech. W tym czasie pojawiają się pierwsze spotkania informacyjno-edukacyjne przygotowywane przez Polish Friends of Copiague jak prelekcja dla polskich rodziców i ich dzieci pt. „ABC szkolnictwa amerykańskiego dla polskich rodziców i uczniów”. Materiały do prelekcji zbierają i prowadzą Małgorzata Pawełko i Jolanta Sygnarowicz. Rozkwitają też wszystkie imprezy kulturalno-rozrywkowe. Nie można pominąć świetnej zabawy sylwestrowej przygotowanej w pocie czoła przez panie Elżbietę Karwowską razem z Jolą Lipski, Grażyna Rusiecka, Sylwestrem i Anną Siemion , Elą Jaworską, Beatą Szczech, Genowefą Hader i Henrykiem Filipkowskim.

Październik 2003 - Polish Friends of Copiague organizuje kolejne spotkanie informacyjno-edukacyjne pt. ”Mini Studia 4u”, które zostaje świetnie poprowadzone przez państwa Kowalskich z NJ. Dochodzą nowi członkowie, jak Ewa Gieruszczak i Aleksandra Wianecka.

Luty 2004 - zostajemy oficjalnie uznani organizacją wiodącą dla Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Bardzo ważnym wydarzeniem dla Polonii w Copiague i na całym long island staje się otwarcie kolejnego oddziału tej unii właśnie w samym Copiague, do którego w zasadniczym stopniu przysłużyła się nasza organizacja Polish Friends of Copiague.

Październik 2004 - bankiet stypendialny, w czasie którego zostaje rozdanych 15 stypendiów dla studentów z całego Long Island.

Listopad 2004 - w drodze kolejnych wyborów funkcje prezesa obejmuje Jolanta Sygnarowicz, vc - prezesa Beata Szczech, drugiego vc - prezesa Ewa Bogdan, skarbnika - Hanna Mazewska oraz sekretarza – Krzysztof Korwal. Dochodzą również nowi aktywni członkowie Włodek Mikucki, Marian Urbański. Do organizacji przystepuje również Ryszard Mazewski, Iwona Koszelak.

Styczeń 2005 - jest to czas wielkich przemian dla organizacji. Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa przeznacza dla nas pomieszczenia w swojej siedzibie przy Great Neck Rd. W Copiague, łączy się to z nowym wyzwaniem i dodatkowa działalnością organizacji. Przy finansowym udziale Unii Kredytowej rozpoczynamy nowy program - imigracyjno-socjalno-edukacyjny. Przeznaczony jest on dla nowo-przybyłej Polonii, jak i dla osób z ustabilizowanym statusem immigracyjnym.

NASI SPONSORZY

UNIA
SYKORA
IREK