s2 - small
19.05.24
Stypendia 2024 przyznane!
Tradycyjnie, jak co roku, Polonia of Long Island, Inc. z dumą wsparła polonijnych uczniów, przyznając im stypendia. więcej»

Prosimy o wsparcie naszej misji i działań

DONATE Wszystkie darowizny dla naszej organizacji można odpisać od podatku na podstawie IRS Code 501(c)(3)

Zapisz się na newsletter


Aktualności

HomeAktualności › Wybory Marszałka Parady Pułaskiego 2023 z Copiague, NY

Wybory Marszałka Parady Pułaskiego 2023 z Copiague, NY

04.26.2023

Komisja Nominacyjna Polonia of Long Island, Inc. informuje, że rozpoczęliśmy przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na Marszałka / Marszałka Junior z Copiague 2023.

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 28 maja, 2023 r.

 1. Kandydatem lub kandydatką na Marszałka powinna być osoba polskiego pochodzenia, zasłużona dla Polonii.
 2. Zgłoszenia kandydatów muszą być pisemne i powinny zawierać następujące informacje:
  • imię i nazwisko kandydata/ki
  • krótkie uzasadnienie, dlaczego zgłaszana osoba zasługuje na tytuł Marszałka i informacje na temat kandydata dotyczące jego pracy w organizacjach społecznych, pełnionych funkcji, osiągnięć w pracy zawodowej, itp.
  • zgodę kandydata na udział w konkursie
  • imię, nazwisko i numer telefonu osoby zgłaszającej
 3. Zgłoszenia pisemne mogą być doręczone osobiście do przewodniczącej Komisji Nominacyjnej, lub e-mailem na niżej podany adres.
 4. Zgłoszenia mogą składać organizacje lub pojedyncze osoby. Wszystkie zgłoszenia rozpatrzone zostaną przez Komisję Nominacyjną.
 5. Wybór Marszałka odbędzie się poprzez tajne głosowanie Komisji, w skład której wchodzą Marszałkowie Copiague z poprzednich lat.
 6. Wnioski należy przesyłać na adres e-mailowy przewodniczącej Komisji Nominacyjnej: e-mail: [email protected]NASI SPONSORZY

UNIA
SYKORA
IREK